keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Bu sürece ise kalsinasyon adı verilmektedir. Ana bileşeni kalsiyum oksittir. Kalitesi, fiziksel özellikler, suya tepkime ve kimyasal bileşim gibi birçok faktöre bağlıdır. En kolay bulunabilen ve uygun maliyetli alkali olan sönmemiş kireç, çok çeşitli endüstriyel işlemlerde önemli bir rol oynar.

Sönmemiş Kireç kullanılan alanlar; demir & çelik sanayi, inşaat, su arıtımı, kimyasal işlemler, maden sektörü, kâğıt, kâğıt hamuru ve PCC, atık su arıtma çamurları ıslahı ve cam üretimidir.
Paketleme

Bu ürün dökme olarak veya 1.200 kg’lık Bigbagler içinde satılmaktadır.